Obec Pitín
Pitín
rozšířené vyhledávání

Třídění odpadů

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ OBCE PITÍN

O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zákona č. 541/2020 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný způsob konkrétně pro Vaši domácnost zjistíte v příslušné obecní vyhlášce.

Nejsnadnějším způsobem, jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.

Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává společně s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy odpadu (pokud se v dané obci nesbírají společně) dotřiďuje.

Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí. 

Třídit odpad znamená víc než papír, sklo, plasty a nápojové kartony

Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už třídí většina z nás. Ve skutečnosti je ale třídění odpadů mnohem obsáhlejší. Podle zákona o odpadech, který platí pro každého z nás, předepisuje odpady třídit podle jejich vlastností, a tak s nimi nakládat.

V domácnostech vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou z největších částí komunálního odpadu. Komunálním odpadem je pak odpad, který vzniká činností fyzických osob – tedy nepotřebné věci, odpad, který běžně produkujeme ve svém bydlišti. Dále se do „komunálu“ počítá i odpad z odpadkových košů (na ulici), údržby chodníků, cest a zeleně a případně odpady ze hřbitovů. 

Podle sběru komunální odpad rozdělujeme na směsný a tříděný (tzv. odděleně sbíraný). Vytřídit můžeme prakticky většinu z celkového objemu komunálního odpadu. Pro tříděný sběr obvykle slouží barevné kontejnery. Stejně tak se ale odpad na některých místech ČR třídí do pytlů, ale i ve sběrných dvorech a střediscích, výkupnách druhotných surovin nebo při mobilních sběrech (především v malých obcích).

Směsný odpad má pak své místo v černém kontejneru (popelnici). Obvykle končí svou pouť na skládkách nebo v zařízeních pro energetické využití odpadů.

O nakládání s komunálním odpadem rozhodují samotné obce a města. „Pravidla hry“ stanovují obecně závaznou vyhláškou, a ta je platná pro každého občana na jejím území. Proto je nutné se s touto vyhláškou seznámit. V ní se dozvíte, jakým způsobem se v obci nakládá s jednotlivými druhy odpadu, kde jsou místa pro odkládání odpadu, co můžete a co nesmíte. Dále z ní získáte informace o tom, kdy se konají, jaké sběrové akce, jaké jsou termíny svozů odpadů a podobně. Protože si každá obec tuto vyhlášku tvoří sama, je běžné, že to, na co jste byli zvyklí v místě trvalého bydliště, v obci, kde máte chatu, nebo chalupu neplatí, nebo funguje úplně jinak. Ve své kompetenci mají obce a města také nastavení výše poplatků za svoz komunálního odpadu.

V obchodech si dnes můžeme koupit spoustu různých věcí, možná by nás ani nenapadlo, kolik z nich je částečně recyklovaných. Každý výrobek i jeho obal jednou doslouží – to je chvíle, kdy bychom měli odpady vytřídit.

Továrny při výrobě nových věcí využívají také druhotné suroviny (upravený dotříděný odpad). Tím se šetří primární suroviny (dřevo, ropa, rudy a další) a energie. Zpracování odpadu pro výrobu něčeho nového se říká RECYKLACE.

Aby se odpady mohly recyklovat, musí se nejdříve vytřídit. Ke třídění papíru, čirého skla, barevného skla, plastů, nápojových kartonů a kovu slouží barevné kontejnery. Někde se také třídí do barevných pytlů. Na kontejnerech vždy najdeme nálepku, kde je názorně uvedeno, co tam patří (viz dále).

Odpad z barevných kontejnerů se ještě na třídících linkách dotřiďuje podle jednotlivých druhů materiálu. Odtud putuje upravený a slisovaný nebo rozemletý odpad jako druhotná surovina ke zpracovatelům.

 

Základní informace pro správné třídění odpadu

Žlutý kontejner na plasty – je umístěn na sběrných místech

plasty

plasty

 

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

 

 

Modrý kontejner na papír – je umístěn na sběrných místech

Papír

papír

 

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, rozložené či sešlápnuté krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

 

Zelený kontejner na sklo – směs – je umístěn na sběrných místech

sklo

ANO
Do zeleného kontejneru sklo – směs můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Bílý kontejner na sklo - čiré

sklo

ANO
Do bílého kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv čiré sklo, láhve od alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

NE
Do těchto nádob nepatří tabulové a barevné sklo, autosklo, porcelán, keramika, zrcadla nebo třeba drátěné sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

 

Kontejner na kovy –  je umístěn ve sběrném dvoře

kovy

kovy

 

 

ANO
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné místo SDH Košíky lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

NE
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí samostatně nebo pomocí mobilního svozu (obvykle 2x ročně). Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

Více informací se dozvíte na následujících odkazech:

www.jaktridit.cz, www.tonda-obal.cz, www.ekokom.cz, www.samosebou.cz

 

Použitý textil – můžete jej odevzdat při mobilním sběru 2 x ročně

Sběr organizuje Český červený kříž Pitín ve spolupráci s Diakonií Broumov

ANO - Co můžete odevzdat

Veškeré oděvy

dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy

Obuv

nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)

Kabelky, batohy

pouze nepoškozené a s funkčním zipem

Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky

čisté i mírně poškozené

Přikrývky, polštáře a deky

pouze péřové

Záclony, závěsy

Nepoškozené

Látky

minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek

NE - Co nelze vhazovat (je možné dát do směsného komunálního odpadu)

Znečištěný a vlhký textil - nelze poskytnout potřebným

Nevyhovující obuv – kterou dále nelze poskytnout potřebným

 

Nebezpečný odpad

Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o: Barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie. Nebezpečné odpady můžete odkládat ve sběrném dvoře v areálu zem. družstva. Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.

 

Vysloužilá elektrozařízení, světelné zdroje a baterie

Staré a nefunkční elektrické spotřebiče, světelné zdroje (lineární zářivky, kompaktní zářivky, výbojky, LED žárovky a běžné přímo žhavené a halogenové žárovky) podléhají tzv. „zpětnému odběru", který zajišťují specializované firmy. Místo, kde můžete zdarma odkládat takové vysloužilé výrobky, je označeno jako „Místo zpětného odběru". V rámci obce je zřízen pro vysloužilé elektrospotřebiče sklad ve sběrném dvoře. Více informací se dozvíte na následujících odkazech:

www.elektrowin.cz, www.asekol.cz, www.ecobat.cz, www.ekolamp.cz

 

Bioodpad

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Bioodpady v obci Pitín jsou řešeny kompostéry v jednotlivých rodinných domech. Tyto je možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech. V případě velkého množství bioodpadu je možné objednat a zaplatit přistavení velkoobjemového kontejneru u spol. Rumpold.

 

Zpětný odběr pneumatik

Použité pneumatiky lze odevzdat ve sběrném dvoře.

Stavební odpad

Stavební suť lze odevzdat ve sběrném dvoře. Na každého občana je stanoven množstevní limit  200 kg/1osobu/rok, který zde může odložit. V případě většího množství je třeba si objednat a zaplatit přistavení kontejneru u spol. RUMPOLD UHB, s.r.o. nebo Služby města Slavičína

Ostatní odpady

Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechniku, atd.

Tyto odpady můžete odložit ve sběrném dvoře. V případě, že v určitém časovém úseku produkujete těchto odpadů velké množství – provádíte např. rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u spol. Rumpold UHBs.r.o. nebo Služby města Slavičína.

Kde najdete informace o třídění odpadu?

Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech další odpady, které je důležité třídit. Ať je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí. Jak již bylo uvedeno, systém třídění odpadů je stanoven obecní vyhláškou a tu je nezbytné dodržovat. Konkrétní informace o možnosti odkládání odpadů získáte na obecním úřadě.

 

Jakým způsobem je s jednotlivými složkami dále nakládáno

Plasty, papír  jsou vyváženy spol. RUMPOLD UHB s.r.o., kde dochází k jejich další úpravě (dotřídění) a přípravě k předání společnostem, které se zabývají materiálovým zpracováním/využitím tříděného odpadu.

Barevné sklo a čiré sklo  jsou vyváženy do Sběrných surovin Uherské Hradiště s.r.o., kde dochází k jejich další úpravě (dotřídění) a přípravě k předání společnostem, které se zabývají materiálovým zpracováním/využitím tříděného odpadu

Kovy jsou vyváženy spol. METALŠROT Tlumačov, která je dále zpracovává.

Směsný komunální odpad (obsah černé popelnice) je odvážen na skládku odpadů v Prakšicích firmou RUMPOLD UHB, s.r.o.

Použitý textil -  veškerý sběr textilního materiálu odváží Diakonie Broumov, sociální družstvo, které dokáže sběr přetřídit, využít nebo zpracovat.

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Rychlý kontakt

Obec Pitín
Pitín 18
687 71 Bojkovice

Tel.: +420572641332
E-mail: obec@pitin.cz

Svátek

Svátek má Vítězslav

Zítra má svátek Magdaléna

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů
  • 1405První písemná zmínka
  • 905Počet obyvatel
  • 324Metrů nad mořem
  • 2306Hektarů